Disclaimer

Bij de samenstelling van deze site is ernaar gestreeft dat alle informatie op deze site correct is. Er wordt echter geen aansprakelijkheid geaccepteerd voor onjuistheden en voor onjuiste informatie op deze site, noch van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. 

Privacy

Vitamine Support behandelt uw gegevens volstrekt betrouwbaar. De gegevens worden voor administratieve doeleinden bij ons in een database opgeslagen. Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden doorgegeven